:)
rất thích vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào của cô bé này